Cumhuriyet Mah. Yenilik Cad. No:2/A Koyundere Menemen İzmir
0232 846 1015

Proje Tabanlı Eğitim

Proje Tabanlı Öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir.

Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmelerini destekler.Seçilen araştırma alanının farklı yönleriyle ilgili meraklarını gidermelerini sağlar.Yaptıkları projelerle ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.Kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarı hissini tatmasına yardımcı olur.Eleştirel düşünme yeteneği kazanmalarına yardımcı olur.Problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.Kendilerine güvenlerinin gelişmesine katkıda bulunur.Yaratıcılıklarını arttırır.Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.Soru sorma, seçme, planlama, inceleme, araştırma yapma becerilerini geliştirir.Kendi öğrenmelerinde etkin bir rol oynadıklarından, öğrencilerin motivasyonlarını arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.Öğrencilerin bazı konuların “nedenlerini” daha iyi görmelerine yardımcı olur.Öğrencilerin başarma hissini yaşamalarını sağlar.Öğrencilerin kendi başlarına karar almalarını teşvik eder.Grupla birlikte çalışmalarını ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımını arttırır.Zekanın farklı yönlerinin de kullanımına olanak sağlar.Öğrencilerin çeşitli beceriler kazanmalarını destekler (örneğin, yaşamsal beceriler, bilişsel beceriler,  özdenetim becerileri, vb)Öğrencilerin kendilerini, kendi öğrenmelerinden sorumlu hale getirir.