Cumhuriyet Mah. Yenilik Cad. No:2/A Koyundere Menemen İzmir
0232 846 1015

Hakkımızda

Hakkımızda;

Çocuklarımızın, aileler tarafından verilen eğitimleri yanında gelecekte toplum içinde gerçek yerlerini bulabilmeleri, kişiliklerini geliştirebilmeleri, zeka ve düşüncelerini artırabilmeleri için küçük yaşlarda eğitime başlamalarının doğru olduğunu düşünen;

Eğitimin, toplum yapısı ve eğitimin önemini, gereğini ve şeklini bilen ehil kişiler tarafından verilmesinin gerekliliğini düşünüp, bu düşünce doğrultusunda hareket eden tüm kişi ve kuruluşlara yakın olma, işbirliği yapabilme düşüncesi ile hareket eden;

Sağlıklı bir nesil yetişmesi için elimizden gelen ne varsa yapabilmek arzusunda olan;

Çocuklarımıza, Ailelere ve Eğitimcilerimize ve bu eğitimlerin verilmesini amaç ve iş edinmiş Kuruluşlara destek verebilmek, yardımcı olabilmek için kollarını sıvayan;

Kültürlü bir Toplumun ortaya çıkması ve gelişmesi için, görüş alanımızı sınırlamadan,   Çocuklarımıza faydalı olmak düşüncesindeki kişileriz...

 

Vizyonumuz;

Okul öncesi eğitimde; beklentilerin daima üstünde kalitesi ile örnek gösterilen güven ve huzurun odağı, lider bir kurum olmak.

Milli manevi değerlerini benimsemiş ve kültürüne sahip çıkan, bilimsel düşünen, proje üreten ve öğreten, kendine güvenen,

kendini ve çevresini olduğu gibi kabul eden gelişimi açık yenilikçi, çağdaş bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.

 

Misyonumuz;

Biz Özel Sihirlieller Anaokulu olarak 36-72 aylık çocukları fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini sağlamak, yaparak yaşayarak öğrenme ortamları oluşturmak, onlara saygı, sevgi, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma gibi davranışları kazandırarak Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, milli ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş, düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 
İstiyoruzki;
¨       Araştıran, inceleyen, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen, analiz yapabilen, uygulama ve proje çalışmalarına önem veren bir okul olalım.
 
¨       Yaparak, yaşayarak, öğrenme ortamı oluşturalım.
 
¨       Çocuklarımızda en üst düzeyde kalıcı davranış değişikliği gerçekleştirelim.
 
¨       Çocuklarımıza küçük yastan itibaren ilgi ve yetenekleri doğrultusunda beceriler kazandıralım.
 
¨       Anne ve babaları bilinçlendirerek, eğitim ortamına katarak, Okul-Aile işbirliğinin sürekliliğini sağlayalım.
 
¨       Doğru yaklaşımlar kullanarak olumlu alışkanlıklar kazandırıp, sağlıklı bir beden ve ruh yapısının temellerini atalım.
 
¨       Öz bakım becerilerini geliştirip, zihinsel ve duygusal olgunluk kazandırarak öğrencilerimizi başarılı bir okul hayatına hazırlayalım.
 
¨       Velilerimizi eğitim – öğretim sürecine dâhil edelim.
 
¨       Çevre bilincine sahip, kendi ve başkalarının hakkını koruyan ve tanıyan bireyler yetiştirelim.
 
¨       Öğrenme isteği duyan, meraklı, aktif, üretken, zamanını verimli kullanabilen neşeli çocuklar yetiştirelim.
 
¨       Sosyal ortamlarda var olabilen, çevresiyle ve arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurabilen çocuklar yetiştirelim.
 
¨       Olumsuzluk ve sorunlarla başa çıkabilen bireyler yetiştirelim